FMR Media d.o.o.

Družba FMR MEDIA, d.o.o., je bila ustanovljena leta 2001 s širokim obsegom registriranih dejavnosti, ki pa se v glavnem nanašajo na področje medijev. Namen ustanovitve je bil zagotoviti informacijsko povezavo z okoljem ter medijsko prisotnost koncerna Kolektor v prostoru, iz katerega izhajajo zaposleni.

Družba je 17 let izdajala časopis Komunitator, z letom 2018 pa je le-tega nadomestil časopis K Magazin. 

Družba je v letih delovanja založila izdajo dveh knjig. 

K Magazin

K Magazin je nov časopis koncerna Kolektor, ki je po 17 letih nadomestil časopis Komunitator. Njegov namen je zaposlenim in širši javnosti predstaviti dogajanje v podjetjih koncerna Kolektor in njihove zaposlene. K Magazin izhaja štirikrat na leto.

 

Arhiv revije K Magazin

Komunitator

Komunitator je bil časopis koncerna Kolektor, ki je izhajal štirikrat letno med letoma 2001 in 2017. Nadomestil ga je nov časopis koncerna Kolektor K Magazin.

 

Arhiv revije Komunitator