Glavna dejavnost je dejavnost holdingov oziroma ustanavljanje, upravljanje in financiranje hčerinskih družb.  
Novice o podjetju (arhiv)
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
14.03.2016 - Družba FMR d.d., Vojkova 10, Idrija, v skladu z določilom 124. člena ZTFI sporoča, da jo je dne 14.3.2016 družba FMR Holding, Vojkova 10, Idrija, v skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov, obvestila, da je z Gorenjsko banko sklenila pogodbo o nakupu 314.736 delnic izdajatelja FMR d.d. z oznako FMRG, ISIN koda SI0031106832. Pogodba je sicer sklenjena z odložnim pogojem, zaradi česar preknjižba delnic v tem trenutku še ni možna. Uprava družbe Več ...
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
14.03.2016 - Družba FMR d.d., Vojkova 10, Idrija, v skladu z določilom 124. člena ZTFI sporoča, da jo je dne 14.3.2016 družba FMR Holding, Vojkova 10, Idrija, v skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov, obvestila, da je z Gorenjsko banko sklenila pogodbo o nakupu 314.736 delnic izdajatelja FMR d.d. z oznako FMRG, ISIN koda SI0031106832. Pogodba je sicer sklenjena z odložnim pogojem, zaradi česar preknjižba delnic v tem trenutku še ni možna. Uprava družbe Več ...
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
11.03.2016 - Družba FMR d.d., Vojkova 10, Idrija, v skladu z določilom 124. člena ZTFI sporoča, da jo je dne 11.3.2016 Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, na podlagi 118. člena ZTFI (Zakona o trgu finančnih instrumentov) obvestila, da je pridobila 314.736 delnic izdajatelja FMR d.d. z oznako FMRG, kar predstavlja 38,66 % delež vseh izdanih delnic FMRG. Uprava družbe Več ...