Financiranje in upravljanje naložb
Glavna dejavnost družbe FMR je dejavnost holdingov oziroma ustanavljanje, upravljanje in financiranje hčerinskih družb.
Podjetja
0

Podjetij

Zaposleni
0

Zaposlenih

Letni prihodki
0 mio. €

Letnih prihodkov

 

O Podjetju

Glavna dejavnost je dejavnost holdingov oziroma ustanavljanje, upravljanje in financiranje hčerinskih družb, ukvarjamo pa se še z različnimi oblikami dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb ter z naložbami v nepremičnine in z oddajanjem lastnih nepremičnin v najem.

S širjenjem obsega poslovanja na nove trge in z novimi dejavnostmi ob hkratnem zagotavljanju kakovosti opravljenih storitev bomo poskušali doseči zadovoljstvo tako pri delničarjih in kupcih kot tudi pri zaposlenih in v povezanih družbah.

Poslanstvo družbe FMR je v tem, da z raznovrstnimi dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ter naložbami v nepremičnine vsako leto povečuje premoženje družbe in s tem tudi vrednost premoženja delničarjev, ki ga le-ti imajo v obliki delnic družbe.

Našim kupcem moramo zagotavljati kakovostne storitve s strani zaposlenih, ki jih bomo za to nalogo ustrezno usposobili preko permanentnega izobraževanja. Obseg in kakovost opravljenega dela, inovativnost pri delu ter korekten odnos do kupcev bo tudi osnova za nagrajevanje zaposlenih.

Družba FMR je bila ustanovljena leta 1990, z aktivnim poslovanjem pa je začela v letu 1995 po preoblikovanju v delniško družbo v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij in zaposlitvijo prvih dveh sodelavcev.

Ob preoblikovanju je imela preko tisoč delničarjev predvsem iz vrst zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev družbe Kolektor, ki so svoje certifikate zamenjali za delnice družbe FMR.

V letu 1997 je večina teh delničarjev ustanovila družbo pooblaščenko FMR Holding, na katero so prenesli svoje delnice FMR in s tem pridobili delnice FMR Holdinga. Ta družba je v razmerju do družbe FMR obvladujoča družba, saj ima v lasti več kot 40 odstotkov delnic.

V letu 1997 je družba FMR ustanovila invalidsko podjetje Ascom, ki se ukvarja s proizvodnjo komutatorjev in drsnih obročev in je danes v lasti Kolektor Group.

Leta 2001 je družba FMR ustanovila hčerinsko družbo FMR-Media, ki se ukvarja z založništvom, leta 2012 je pridobila 81-odstotni delež v družbi Dom upokojencev Idrija, junija letos pa je z nakupom družbe Delo postala njena 100-odstotna lastnica.

Stojan Petrič

Stojan Petrič

DIREKTOR

 

Novice

Kontakt

 

FMR Financiranje in upravljanje naložb d. o. o.

Medvedova cesta 17
1000 Ljubljana, Slovenija

T 05 37 50 531
F 05 37 50 367
E fmrdd@fmr.si